Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Българо-Английски и Английско-Български речник


BOOK
BOOKBINDER
BOOKBINDERY
BOOKBINDING
BOOKCASE
BOOK CLUB
BOOKED
BOOK-ENDS
BOOKIE
BOOKING
BOOKING CLERK
BOOKING OFFICE
BOOKISH
BOOK-KEEPER
BOOK-KEEPING
BOOK-LEARNED
BOOK-LEARNING
BOOKLET
BOOKMAKER
BOOKMAN
BOOK
I.
1. книга, тефтер, блок, бележник

2. pl търг. счетоводни книги/сметки

3. карнетка, кочан с билети и пр., комплект пощенски марки на листове

4. списък на залагания при конни състезания

to make/keep a BOOK правя списък на залаганията

5. the (Good) BOOK Библията

by the BOOK точно

to speak without BOOK говоря по памет, цитирам to be on the BOOKs фигурирам в списък, членувам

to be in the good BOOKs of радвам се на благоволението на

to be in the bad/black BOOKs of в немилост съм пред

to bring to BOOK потърсвам сметка/отговорност от, поисквам обяснение от

to go by the BOOK следвам сляпо инструкции/разпоредби и пр.

to speak by the BOOK говоря въз основа на точна информация

to read someone like a BOOK разбирам напълно/съвсем ca ми ясни нечии мотиви

this suits my BOOK това съвпада с мойте планове, удобно ми е

in my BOOK според мен, по мое мнение

it is not in the BOOK не е позволено, не е прието

to know someone like a BOOK познавам отлично някого, зная добре какво представлява/какъв е

II. 1. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за театър и пр., места във влак, параход и пр.)

2. купувам (билет, билети)

(fully) BOOKed up (за pecmopанm. театър и пр.) няма свободни места, всичко е продадено/ангажирано, (за певец, сказчик и пр.) нямам свободни дати за концерти и пр

3. вписвам в регистър и пр. срещу името на някого (дължи. иа сума, извършено провинение и пр.)

4. вписвам в регистри (поръчка за запазване нн места за пътуване, за концерти и пр.)

5. BOOKed sl, хванат, пипнат

*Found*

Начало


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com