Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Българо-Английски и Английско-Български речник


BONE
BONE ASH
BONE BLACK
BONE CHINA
BONE-DRY
BONEHEAD
BONE-IDLE
BONELESS
BONEMEAL
BONER
BONE-SETTER
BONE-SHAKER
BONE-YARD
BONFIRE
BONGO
BONHOMIE
BONIFACE
BONITO
BONKERS
BON MOT
BONE
I. n
кост, кокал

pl скелет, кости, останки

предмет, направен от кост/кокал (зарове, kaстанети, банели и пр.)

to cut to the BONE намалявам до минимум (разходи и пр.)

to work oneself to the BONE душа не ми остава от работа, съсипвам се

the BONE of contention ябълката на раздора

to feel in one's BONEs сигурен съм, чувствувам по интуиция

to have a BONE to pick with заяждам се/имам да уреждам сметки с

to make no BONEs (about, to) не се стеснявам, не се церемоня, не му цепя басма

to make old BONEs доживявам до старост

bred in the BONEs вроден, дълбоко вкоренен, в кръвта

II. 1. отделям (месо) от кокалите

2. изваждам костите на (риба)

3. BONE up зубря, назубрям

опреснявам знанията/уменията си (on, upon)

4. sl. крада

5. торя с костено брашно

*Found*

Начало


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com