Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Българо-Английски и Английско-Български речник


BOND
BONDAGE
BONDED
BONDHOLDER
BONDMAID
BONDMAN
BOND PAPER
BONDSERVANT
BONDSMAN
BONDWOMAN
BONE
BONE ASH
BONE BLACK
BONE CHINA
BONE-DRY
BONEHEAD
BONE-IDLE
BONELESS
BONEMEAL
BONER
BOND
I.
1. връзка

2. pl окови. вериги, прен. затвор, плен, спънка

3. спойка, връзка

4. (писмено) задължение, договор, полица

his word is as good as his BOND може безрезервно да се вярва на думата му

5. обиик. pl облигация, бон

6. стр. връзка, спойка, свързване (на тухли и пр.)

7. in BOND търг. в митницата (за стока), to take out of the BOND освобождавам от митницата

II. 1. свързвам, споявам

2. оставям (стока) в митницата до заплащане на мито

3. залагам, ипотекирам

4. издавам облигации

*Found*

Начало


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com