Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Българо-Английски и Английско-Български речник


BLINDFOLD
BLIND GUT
BLINDING
BLIND LETTER
BLINDLY
BLINDMAN'S BUFF
BLINDNESS
BLIND PIG
BLIND SIDE
BLIND SPOT
BLIND STITCH
BLIND TIGER
BLIND WORM
BLINK
BLINKERED
BLINKERS
BLINKING
BLINTZ
BLISS
BLISSFUL
BLINDFOLD
I. v
връзвам/превързвам очите на

II. 1. невиждащ, с превързани очи

2. необмислен

III. 1. с превръзка на очите

2. прен. необмислено, слепешката, наслуки

*Found*

Начало


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com