Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Българо-Английски и Английско-Български речник


BLIGHT
BLIGHTER
BLIGHTY
BLIMEY
BLIMP
BLIMPISH
BLIND
BLIND ALLEY
BLIND ASYLUM
BLIND DATE
BLINDERS
BLINDFOLD
BLIND GUT
BLINDING
BLIND LETTER
BLINDLY
BLINDMAN'S BUFF
BLINDNESS
BLIND PIG
BLIND SIDE
BLIGHT
I.
1. болеет по растенията (главня. ръжда и пр.)

2. вредители по растенията (насекоми, паразити и пр.)

3. прен. унилост, безнадеждност, разочарование

4. тежка/душна атмосфера (и прен.)

5. лошо/пагубно влияние

to cast a BLIGHT upon помрачавам, хвърлям сянка върху

II. 1. попарвам, поразявам, повреждам, изсушавам (растения)

2. разбивам. разстройвам, осуетявам (надежди, планове)

*Found*

Начало


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com