Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Българо-Английски и Английско-Български речник


BLESS
BLESSED
BLESSEDHESS
BLESSING
BLEST
BLETHER
BLEW
BLIGHT
BLIGHTER
BLIGHTY
BLIMEY
BLIMP
BLIMPISH
BLIND
BLIND ALLEY
BLIND ASYLUM
BLIND DATE
BLINDERS
BLINDFOLD
BLIND GUT
BLESS
1. благославям

2. давам/произнасям благословия

God BLESS you бог да те благослови, бъди благословен, жив и здрав бъди, наздраве (при кихане)

3. освещавам

4. благославям, благодаря, благодарен съм на

5. дарявам, ощастливявам (with с)

5. възвеличавам, възхвалявам (бога и пр.)

6. разг. при възклицание

(God) BLESS me! BLESS my soul/heart! i'm BLESSed! вижти! я гледай! дявол го взел! бога ми! и таз хубава! BLESS the child! виж го ти това дете! i'm BLESSed/blest if I know! да пукна, ако знам! нищо не знам

I haven't a penny to BLESS myself with нямам пукната пара

7. to BLESS oneself кръстя се, прекръствам се

*Found*

Начало


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com